Besplatna isporuka preko 3.000,00 rsd I Plaćanje na 12 rata

1. Opšte odredbe

1.1. Ko može biti kupac

Kupci na veb-sajtu Voden Shop shop mogu biti fizička lica koja imaju državljanstvo Republike Srbije.

1.2. Plaćanje proizvoda

Kupac je saglasan da novčana sredstva koja uplati na ime plaćanja proizvoda bezuslovno pređu u svojinu Voden Shop .

1.3.1. Unošenje iznosa kupovine

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Ukoliko Vaša platna kartica nije povezana sa dinarskim računom, iznos transakcije u dinarima biće konvertovan u valutu Vašeg računa prema kursu Vaše banke, odnosno izdavaoca platne kartice. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

Sve cene su sa prikazanim PDVom

1.3.2. Pregled uplatnice, potvrda uplatnice i plaćanje

Unosom podataka u formular (podaci o uplatiocu , podaci sa platne kartice i iznos) i potvrdom na odgovarajuće dugme uplatilac potvrđuje odabrani iznos kupovine, nakon čega će biti preusmeren na narudžbenicu. Narudžbenica sadrži pregled osnovnih detalja u vezi sa kupovinom: iznos i podatke o uplatiocu . Pre potvrde narudžbenice, možete odustati od uplate ili izvršiti izmene u vezi sa uplatom.

Potvrdom narudžbenice uplatilac vrši plaćanje kupljene robe.

Nakon toga, ukoliko je transakcija bila uspešna, uplatiocu članarine će biti prikazano obaveštenje da je plaćanje uspešno obavljeno, a potom će dobiti potvrdu o izvršenom plaćanju na email adresu koju je naveo.

U slučaju da transakcija nije bila uspešna, uplatiocu članarine će biti prikazano obaveštenje o neuspelom plaćanju.

Voden Shop ima pravo provere svih dokumenata kod nadležnih institucija i organa. Svu odgovornost za ispravnost i autentičnost podataka koji se koriste prilikom realizovanja uplate članarine snosi član koji uplatu vrši. Falsifikovanje, izmena i zloupotreba ovih dokumenata je krivično delo. U slučaju zloupotrebe Voden Shop će omogućiti uvid u podatke korisnika nadležnim državnim organima.

Sve podatke Članova prikupljene putem prijavnog formulara, popnjavanjem Narudžbenice(Uplatnice) Voden Shop će čuvati u dobroj nameri i neće ih ustupati drugim licima osim nadležnim državnim organima u slučaju zloupotrebe ili falsifikovanja dokumenata.

Podaci o platnoj kartici koje uplatilac unosi prilikom uplate su vidljivi samo procesoru platnih kartica Banci Intesa Beograd. Voden Shop ni u jednoj fazi plaćanja članarine nema pristup podacima o platnoj kartici uplatioca.

1.3.3 Uslovi dostave

Rok dostave od 3 – 5 radnih dana. Isporuka kurirskom službom ili lično preuzimanje u Beogradu.

1.4. Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PCI DSS sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na njihovim stranicama. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

1.5. Reklamacije

U slučaju nastanka eventualnih problema u vezi sa plaćanjem, uplatilac može izvršiti reklamaciju na email adresu: info@voden.rs

1.6. Povraćaj robe

Povraćaj uplaćenog iznosa je moguć u slučaju da je uplata izvršena zloupotrebom platne kartice od strane trećih lica, ili u slučaju da je pri uplati unet pogrešan iznos kupovine, u skladu sa procedurom propisanom ovim Uslovima korišćenja.

U slučajevima pogrešnih iznosa potrebno je podneti skenirani pisani i obrazloženi zahtev za povraćaj uplaćenog iznosa, u slobodnoj formi i potpisan od strane vlasnika platne kartice, i to u roku od 120 dana od izvršene uplate, na elektronsku adresu info@voden.rs ili poštom na adresu Džona Kenedija 13/2, 11070 Beograd. Uz zahtev je neophodno dostaviti i email sa potvrdom o izvršenoj transakciji, skeniranu ličnu kartu vlasnika kartice i kontakt telefon.

Uplatilac članarine će biti kontaktiran od strane Voden Shop u roku od 30 radnih dana od prijema urednog zahteva. Sredstva koja se vraćaju će Voden Shop moći da isplati uplatiocu članarine samo na račun koji je vezan za platnu karticu kojom je uplata članarine izvršena.

Povraćaj se vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev Voden Shop obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Zahtevi za povraćaj podneti nakon isteka roka od 120 dana od izvršene uplate za proizvod ili na adresu različitu od adresa ovde navedenih, neće biti razmatrani.

2.Zaštita privatnosti

Voden Shop se obavezuje i garantuje čuvanje i zaštitu privatnosti podataka svih članova putem ovog sajta. Voden Shop prikuplja samo neophodne podatke o članovima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje članova u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o članovima se čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Svi zaposleni i saradnici Voden Shop su odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Voden Shop se obavezuje da ne koristi podatke u druge svrhe, mimo ovlašćenja članova. Član je u mogućnosti da u svakom trenutku zatraži da prestane da prima informacije i poruke od Voden Shop , a Voden Shop je dužan da postupi u skladu sa njegovim zahtevom.

2.1 Osnovni podaci o firmi

VODEN PR

Adresa: Bulevar maršala Tolbuhina 22/13, Beograd, Srbija
Telefon: 069700733
PIB 111358642 / Matični br. 65356104
Tekući račun: 160-6000001643591-77

2.2 Korisnički servis

Odgovorna lice: Luka Nikčević
Telefon: 069 700 733
E-mail: info@voden.rs

3.Zaštita intelektualne svojine

Sadržaj prikazan na ovom sajtu, kao što su tekstovi, fotografije, logotipi, video i audio zapisi, dizajn (baneri i ikonice), vlasništvo je Voden Shop i ne može se koristiti bez prethodne pisane saglasnosti Voden Shop .

4.Komunikacija sa korisnicima

Celokupna komunikacija kupca i Voden Shop-a odvija se putem email adresa info@voden.rs, sales@voden.rs i vodenfilters@gmail.com

5.Važenje i izmene uslova korišćenja

U pogledu uplate primenjuju se Uslovi korišćenja koji su bili važeći na dan izvršenja plaćanja članarine. Voden Shop zadržava pravo da u bilo koje doba izvrši izmenu Uslova korišćenja. Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na sajtu www.Voden Shop.comi

6. Izjava o konverziji

All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site

Updating…
  • Nema proizvoda u korpi.
Lista Čekanja Ostavi svoju validnu email adresu, ako želiš da te obavestimo kada proizvod bude opet na stanju. Količina je ograničena, prednost imaju klijenti koji su prijavljeni na listu čekanja.